Skuteczne zarządzanie on-line w instytucji kultury

Elementarz pracy zdalnej

Czy kul­tura może być zwinna, czyli z jakich zasad agile warto korzy­stać w kul­tu­rze (i nie tylko)?