Skuteczne zarządzanie on-line w instytucji kultury

Czy kul­tura może być zwinna, czyli z jakich zasad agile warto korzy­stać w kul­tu­rze (i nie tylko)?

Trackie – subiektywny przewodnik po aplikacjach PM / update

Freedcamp – subiektywny przewodnik po aplikacjach PM

COLLABTIVE – subiektywny przewodnik po aplikacjach PM

Subiektywny przewodnik po internetowych aplikacjach do organizacji i zarządzania projektami – GANTTER

Subiektywny przewodnik po internetowych aplikacjach do organizacji i zarządzania projektami – activecollab