Szkolenie Kanban

Zwinne zarządzanie metodą Kanban.

Ogarniaj projekty i zadania  przy pomocy tablicy Kanban.
Współpracuj zespołowo dzięki komunikatorom.

Tajemnicą, która stoi za skutecznością zarządzania zadaniami i projektami jest wizualizacja zakresu pracy. Kiedy cały zespół widzi zadania (oraz ich stan) po prostu lepiej działa.
A co można zyskać orga­ni­zu­jąc komu­ni­ka­cję w zespole pra­cow­ni­ków na dedy­ko­wanym multi-cza­cie oprócz chwały? Dużo spokoju.

Kanban to prosta i jasna metoda zarządzania zadaniami. Jest popularna w branży IT, ale dzięki swojej prostocie zdobyła szereg innych branż, w tym sektor kreatywny i instytucje kultury.
Kanban to opracowana w latach pięćdziesiątych XX wieku w Japonii metoda zarządzania pracą. Samo słowo w wolnym tłumaczeniu można tłumaczyć jako „widoczny spis”. W pierwotnym znaczeniu – w języku japońskim – oznacza: szyld, tabliczkę z napisem informującym, billboard.

Właśnie tablica, jako narzędzie wizualizacji pracy jest wyśmienitym sposobem dobrego zarządzania. Na szkoleniu warsztatowym poznasz elementarne zasady działania metody i zobaczysz jak łatwo można ją skutecznie wdrożyć w kilkuosobowych zespołach.

A dla­czego warto oddzie­lić komu­ni­ka­cję pry­watną od zawo­do­wej i posta­wić na insty­tu­cjo­nalny, dedy­ko­wany komu­ni­ka­tor? Co można zyskać orga­ni­zu­jąc komu­ni­ka­cję w zespole pra­cow­ni­ków na dedy­ko­wanym multi-cza­cie?

Dużo spokoju i przejrzystość komunikacji.
Na warsztatach dowiesz się jak prak­tycz­nie wdro­żyć i wykorzystać wybrany komunikator: Slack, Tele­gram czy Micro­soft Teams.

Jak działamy na warsztatach?

2/3 czasu to praktyczne ćwiczenia (analogowe i komputerowe) w grupach.

1/3 czasu to interaktywny wykład na którym dowiesz się o podstawach.

Pracujemy na realnych przypadkach, jeśli zechcesz to Twoich.

Program

1.ABC zarządzania, czyli czym się różni projekt od procesu.
2. Zwinność, czyli właściwie co? Wprowadzenie do metodyk i narzędzi zwinnego  zarządzania:
👉 Manifest Agile
👉 Kanban
👉 Getting Things Done
3. Tablica Kanban, czyli jak zobaczyć pracę. Reguły metody Kanban.
4. Zwinny zespół, czyli dobra komunikacja tajemnicą sukcesu współpracy zespołu.
5. Przegląd aplikacji dla metod Kanban, GTD i komunikatorów:
👉 Trello
👉 Quire
👉 Telegram
👉 Slack
6. Pytania i odpowiedzi, czyli kilka dobrych praktyk.

Korzyści dla uczestników:

  • Nauczysz się wizualizować pracę, zadania i ich przepływ. Wszystko po to, aby po prostu łatwiej i sprawniej ogarniać 😉
  • Zdobędziesz klarowną wiedzę o metodzie Kanban i Getting Things Done.
  • Dowiesz się jak stosować Kanban, jak mapować zadania flow codziennej pracy w zespole.
  • Dowiesz się jak wykorzystać w pełni popularne narzędzia, które pewnie już znasz, czyli Trello i Slack.a
  • Podniesiesz kompetencje w zakresie organizacji pracy w organizacji przez stosowanie metod zwinnego zarządzania projektami.
  • Nauczysz się projektować pracę, ustalać priorytety i zarządzać zadaniami swoimi i zespołu.
  • A także, monitorować, analizować i udoskonalać sposoby współpracy w zespole.
Dominik Pokornowski

Organizuję projekty, najczęściej zwinnie. Jestem PM-em i koordynuję tworzenie aplikacji i serwisów www. Mam doświadczenie w startupach, kulturze i przemysłach kreatywnych. Kierowałem PR-em w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, tworzyłem komunikację w Exea Data Center. Doradzałem, szkoliłem i działałem w ponad 70 organizacjach, np. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, Narodowym Centrum Kultury, Fundacji Batorego, Archiwach Państwowych, Instytucie Kultury Miejskiej, Biurze Festiwalu Tofifest, Art Inkubatorze, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, Agencji Rozwoju Pomorza, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jestem uczestnikiem projektów badawczych w zakresie kultury cyfrowej. Ukończyłem filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz studia podyplomowe z zakresu Public Relations i Zarządzania Projektami.