haipaa Dominik Pokornowski

agile project management | digital communication

Jak przeprowadzić kampanię informacyjną w social media /manual

W ciągu ostatnich 5 lat social media stały się naturalną przestrzenią dla komunikacji internetowej organizacji. Aktualnie, planując wydarzenia lub projekty nie możesz nie komunikować ich w mediach społecznościowych. Najczęściej kampania informacyjna w Internecie funkcjonuje jako działania PRowe. Wizerunek w sieci jest najważniejszy, zwłaszcza w social media. Komunikacja internetowa wymaga strategii. Kiedy stajesz przed zadaniem zaprojektowania i przeprowadzenia kampanii w mediach społecznościowych, musisz podejść do tego strategicznie. Zauważ, że struktura prawie każdej kampanii w sieci przypomina projekt, którym można sprawnie zarządzać (projekt – unikalny zestaw zadań w określonym czasie i z konkretnym celem). Tak rozumiana kampania ma swoje etapy. Faza 1 […]