haipaa Dominik Pokornowski

agile project management | digital communication

Subiektywny przewodnik po internetowych aplikacjach do organizacji i zarządzania projektami – activecollab

Startujemy z subiektywnym PM-przewodnikiem, otwieram serię przeglądu aplikacji internetowych wspierających zarządzanie projektami oraz organizujących pracę i współpracę. Od 2008 roku obserwuję, testuję i oglądam nowotworzone rozwiązania. Jedną z najstarszych aplikacji, które odnalazłem w sieci w 2007 roku, poprzez Sourceforge.net był Activecollab! Wczesna, otwarta wersja 0.7 była wtedy prosty menadżerem projektów z zespołem projektowym, listami zadań, repozytorium plików, a nawet systemem kamieni milowych. Aplikacja instalowana była na własnym serwerze i doskonale sprawdziła się jako prosty system do zarządzania w tworzonej instytucji kultury. Serbscy autorzy aplikacji – A51, dość szybko opracowali wersja 1.0, a następnie 2.0. Wprowadzili również płatną licencję. Nie sposób […]